Rtyně v Podkrkonoší
6.4.2009

Nejvyššímu státnímu zastupitelství

Jezuitská 4
602 00 Brno

 Trestní oznámení na dramatika Havla Václava ve věci vraždy známého Československého politika Alexandra Dubčeka

 (Nutnost psychiatrického vyšetření obviněného)

Autohavárie věhlasného československého politika Alexandra Dubčeka 1.9.1992 v 9.20h naproti označení 88(km-v současné době chybí) dálnice D1(nad městem Humpolec) ve směru z Brna do Prahy byl zorganizovaný zločin v režii dramatika Havla V. z důvodu rozbití Československa, ve kterém Havel neměl již praktickou šanci stát se prezidentem, protože by nedostal hlasy slovenských poslanců.To se ukázalo při volbě na ČS prezidenta 3.7.1992(1).

Pro zločin svědčí každý okamžik havárie,prakticky je to souhrn nesrovnalostí,až člověk neví,jestli se nejedná o frašku nebo se octnul na jiné planetě. Mimo jiné od vjetí do kaluže (se supermoderním BMW535), které mělo řidiči Jánu Reznikovi seknout s řízením a kterou tam nikdo nikdy neviděl a která tam ani být nemohla,protože inkriminované místo je v mírném kopci/, přes předem rozhrabaný přilehlý svah podél dálnice,po kterém se havarující auto mělo smýkat a což se dít prokazatelně nemohlo(př.2c+2a)/,auto s utrženým pravým předním kolem od řízení dřelo zem,přesto desítky metrů jelo rovně „bez řidiče“/, podvodně zakreslená trasa havarujícího auta vyšetřovatelem(2a)/, nedělala se trasostopa(3)/, příjezd ochranky MV v rekordní době a kterou nikdo nevolal(3)/, auto nebylo zapečetěno,ale bezodkladně opraveno a prodáno(3)/… Já bych však vyzdvihnul a zaměřil se na tento důkaz: Shodně podle našeho soudního znalce z oboru lékařství (4) a podle odborníka z automobilizmu od firmy havarovaného BMW(5), zranění (tříštivé zranění páteře,které bylo nepřímo příčinou smrti) nemohlo být způsobeno uvnitř vozu. Avšak Dubček neměl kudy vypadnout. Dveřmi prokazatelně nemohl(5,6) a odborníci to také vyloučili a zadním oknem taky ne.To samo mělo výšku pouze 30cm (šířku110cm) zúženou o výstupky rozbitého skla a opěrky hlavy zužovaly prostor možný k opuštění vozidla tak,že nebylo možno se tudy protáhnout, natož dvě osoby(7) a musel by od místa převrácení auta (přes bok a střechu 1x),kde jedině by mohlo dojit k vymrštění posádky letět vzdálenost jak fotbalové hřiště, tedy asi 100m(2ab- lze odečíst na plánku), a že sklo zadního okna bylo rozházeno u zadní části stojícího auta(2b)!!!, nikoliv v místě převrácení.Pokud se auto smýkalo po stráni až téměř u svodidel vjelo na vozovku a potom najelo do svodidel,tak při tomto manévru nemohlo mít tak velkou rychlost aby tento manévr zvládl,nemohl tedy jet tak velkou rychlostí (obzvláště na mokré vozovce,musel by jet krokem),aby osádka mohla vypadnout tak daleko. Tady je zajímavé,že v žádosti o znalecký posudek chybí,kudy a jak měl Dubček vypadnout!!!(17) A vyšetřovatel ani vypadnutí Dubčeka neuvádí!!! Je tedy nutné,aby se odborníci k tomuto vyjádřili. Přesto soudce bere vypadnutí jako samozřejmou součást případu. Například se zeptal soudního znalce,jestli toto zranění mohlo být způsobeno po vypadnutí několik desítek metrů (těch několik desítek je rovných sto metrů Vojenský obvodový soud České Budějovice veškeré důkazy ignoroval a odsoudil Reznika za trestný čin z nedbalosti na rok nepodmíněně. Soud byl divadlo,jaké známe z padesátých let jenom s tím rozdílem,že tehdy odsuzovali na smrt nevinné a tady zločince prakticky omilostnil. Odvolací Vyšší vojenský soud v Táboře rozsudek potvrdil a který si Reznik stejně neodpykal díky amnestii!(3)

 Zvláštní kapitola je postoj primáře Ročně v nemocnici Na Homolce, kde např. Havel Dubčeka navštívit mohl(3),i když v té době nezastával žádnou politickou funkci a vyšetřovateli to povoleno nebylo(3). (Havel odmítl sdělit téma rozhovoru právnímu zástupci Slov.soc.dem.) Dubčekův starší syn je lékař,nebyl slušně řečeno spokojen s jednáním zdrav. personálu Na Homolce a usiloval o převezení Dubčeka do Itálie,kde mu italští přátelé zprostředkovali hospitalizaci. Nebylo mu to umožněno,byl Na Homolce držen násilím(3). 7.11. 1992 v 21.25 umírá, když byl bez vědomí příbuzných odpojen od přístrojů,které ho udržovaly při životě(3). Stalo se tak několik dní před jednáním o rozdělení Československa (10. - 25.11.1992). Dubček byl federalista(9) a jeho hlas a minimálně dva z jeho strany (kteří následně volili pro rozdělení Československa) by znamenalo udržení společného státu ve kterém Havel neměl šanci stát se prezidentem. Nemocný Dubček by mohl vzbudit soucit a sympatie pro společný stát a taky se mohli začít poslanci o jeho zdravotní stav a situaci zajímat,proto byl odpojen.

 Z výše uvedeného vyplývá,že zločin byl spáchán na vládní úrovni,že se jednalo o spiknutí a tedy nikdo jiný než Charta77 ho spáchat nemohl,protože ti dominovali naši politické scéně,uzurpovali moc(většinou se jedná o bývalé stalinisty) a různí Havlovi kamarádi z hospod (Tady bych viděl příčinu polistopadového úpadku). Jan Ruml-ministr vnitra,Stanislav Devátý FBIS-v době havárie byla bez řiditele,Devátý pravděpodobně nejvyšším činitelem.Havel utekl z funkce prezidenta a nyní je jasné,že tím připravoval půdu pro rozbití Československa a byl známý tím,že místo odborníků,po kterých se především volalo dosazoval svoje lidi ,např.známý rozvraceč společného státu Klaus a prezentoval se jako ten,co zvítězil nad komunizmem.Za zmínku stojí tzv. Zemanův kufřík,který dokazoval propojení FBIS s Ministerstvem vnitra. [A Havel z toho dostal tzv. rakovinu,jejíž vyléčení zázračně nastalo po prohlášení,že Zemanův kufřík je falzifikát a prof. Pafka už nepotřeboval,rozešli se ve zlém. Pafko si na jeho úkor dělá jméno!!!]

 Havla však ze zločinu, a že byl spáchán ze zištných důvodů usvědčují jeho vlastní slova. Po prohraných volbách na CS prezidenta (1) 3.7.1992 ,kde se ukázalo,že Slováci mu dostatečné hlasy nedají a druhé kolo týž den bylo ještě horší než první,tedy sestupná tendence se nechal slyšet,že si rozmyslí,jestli půjde do další volby za čtrnáct dní:“Nicméně mám i jiné možnosti a stále se cítím být subjektem vlastního rozhodování“(10). Následně 12.7. 1992 místo kandidatury se nechal slyšet,že má svůj plán a doufá,že jeho plán bude lepší jak Benešův… do další volby nešel,a začal vést hovor už pouze na téma,co se týče mého případného českého prezidentství(11). To však ,jak je výše uvedeno bez odstranění Dubčeka nešlo. Svolal tiskovku a mám svůj plán,jak vstoupit do politiky znovu prezentoval v pátek 28.8.1992(12) a v úterý Dubček havaroval. Konkrétně,co to bylo za plán,do dnešního dne nesdělil. 16.11.1992Havel oznamuje kandidaturu na českého prezidenta i když hlasování o rozdělení Československa proběhlo až 18. a 25.11. 1992!!! V prvním kole 18.11. rozdělení tedy neprošlo.Někteří odborníci jsou názoru,že bez referenda bylo rozdělení protiprávní a že de jure Československo dál existuje. Ještě stojí za zmínku zajímavost, že podle Britských listů (18.10.2000) měl s Dubčekem ujednáno,že napřed Dubček podpoří ve funkci prezidenta jeho a on pak Dubčeka. Takže toto asi byla ta podpora. Též se vyjádřil stejně ,ale zachoval hůře jak Husák a to,že bude dělat vysokou politiku jen po boku Dubčeka. Za zmínku stojí že hlavní slovenské strany HZDS, KDS by brali Richarda Sachera za prezidenta společného státu(13),což by znamenalo udržení společného státu. Sacherovi jsou však vymlácena okna u automobilu a vyhrožováno vyvražděním rodiny,pokud bude kandidovat na československého prezidenta. Pod touto výhružkou se kandidatury vzdává (14).

 Není tedy otázkou,jestli to byl zločin,dokonce ani ne,kdo ho spáchal. Problém je ten,že jak se dotyčný k moci dostal,tedy zločineckým způsobem,tak se tam i udržuje a pravda je umlčována na silu(tady bych mohl osobně proti němu svědčit). Navíc je to vstupní brána do jeho kolosální kriminálně zločinecké činnosti,především to,že nemá nic společného s pádem totality.Žel,tyto zásluhy ukradl lidem,kterým by měl být vděčen,že neshnil v kriminále.Takže tady dvacet let řádí zloděj,podvodník,deviant.

 Tady je bezpodmínečné,aby byl psychiatricky vyšetřen(15,16). Nejen kvůli jeho fyziognomii, žvatlání, gestikulování rukama. Omlouvá se původcům světových válek,že povraždili 60miliönů lidí,za velmoci,že nechali odsunout Sudeťáky. Když udělal hromadnou amnestii,která stála životy stovek lidí, tak si neuvědomuje důsledky jednání a bez léčení dál bude jednat jako „významná osobnost“(16).Tady se naopak neomluvil a nesnažil se zmírnit dopady, ale naopak,je stále tím nejpovolanějším na všechno. Dále propouští vrahy z vězení proti nedoporučení odborníků a se stejnými důsledky. Iniciuje války. Protože je to v rozporu s jeho image útlocitného humanisty tak to nazývá humanitární bombardování… Jeho spisy STB předal polistopadový ministr vnitra Sacher svému nástupci Rumlovi a od té doby jsou nezvěstné.

 

 Luboš Čoupek
Jiráskova 129 kontakt: Hornická 617
67932 Svitávka 54233 Rtyně v Podkr.

 Rtyně v Podkrkonoší 9.11..2009

  Přílohy:

 1) Prezidentské volby 3.7.1992 Havel neuspěl. Nedostal hlasy slovenských poslanců,druhé kolo ještě nepříznivější. Hlasy českých dostal. Připomenu,že v samostatném Česku se nekonaly nové volby do Parlamentu,poslanci byli převedeni.

 

2) Plánek havárie zpracovaný vyšetřovatelem.Pod číslem 11 rozházené sklo. Průběh havárie před naražením do svodidel není možný. Takový manévr auto při vysoké rychlosti není schopno provést.Při nízké rychlosti by nemohli tak daleko dopadnout 10-15m před předek vozu. Podstatná část dřecí stopy na svahu zakreslena jinde,než trasa auta.

 3) Převzato z materiálů Sociálnědemokratické strany Slovenska

 4) Vyjádření soudního znalce z oboru lékařství

5) Vyjádření odborníka od BMW

6) Dubček nemohl vypadnout dveřmi

7) Nárys BMW535

8) Havel ohlašuje kandidaturu na prezidenta ČR i když se o rozdělení ještě nehlasovalo. Následně v prvním kole rozdělení neprošlo

9) Dubček pro společný stát

10) Ve druhé volbě,pokud nebude nikdo zvolen,Havel zvažuje do třetí volby kandidaturu na československého prezidenta. Ovšem má i jiné možnosti a je subjektem vlastního rozhodování.

11) Havel má svůj plán

12) Před havárií předstoupí před novináře a opakuje mám svůj plán

13) Do druhého kola by Slováci Sachera na post CS prezidenta podpořili

14) Sacherovi vytlučena okna u auta

15) Profesní a duševní úroveň Havla

16) Amnestie –Po hromadné amnestii,která měla katastrofální důsledky dál propouští zločince proti varování odborníků se stejnými důsledky a ještě u toho moudře mlaská.

17) V žádosti o znalecký posudek chybí,jestli Dubček vypadnul,respektive jak a kudy vypadnul.